• Veteran-SM 2020

Välkommen till Veteran-SM 2020


Köping-Kolsva Orienteringsklubb har fått i uppdrag att arrangera Veteran-SM 2020 med utgångspunkt Köping i Mälardalen.
Vi har startat upp vår tävlingsorganisation och påbörjar nu arbetet med markägarkontakter, kartrevidering och banläggning.
Samarbete med Köpings Kommun är viktigt och därför har redan många kontakter tagits för att säkra upp arbetet med tävlingen.
Även med andra samarbetspartner pågår det förhandlingar med. Tillståndsprövningar från Kommunen och Polisen är redan klara.

I nuläget kommer vi ge fortlöpande information om tävlingarna via denna hemsida. Förfrågningar om boende, tävlingarna och andra frågor kan Ni få genom att kontakta nedanstående adresser.

Kontaktperson:
Alf Lindberg
Mobnr: 076-10 40 961
Mejl: alf.lindberg@koping.net

analytics.google.com