• Veteran-SM 2020

Välkommen till Veteran-SM 2020


Köping-Kolsva Orienteringsklubb har fått i uppdrag att arrangera Veteran-SM 2020 med utgångspunkt Köping i Mälardalen.
Vi har i dagarna startat upp vår tävlingsorganisation och påbörjar nu arbetet med markägarkontakter, kartrevidering och banläggning.
Samarbete med Köpings Kommun är viktigt och därför har kontakter redan tagits för att säkra upp arbetet med tävlingen.

I nuläget kommer vi ge fortlöpande information om tävlingarna via denna hemsida. Förfrågningar om boende, tävlingarna och andra frågor kan Ni få genom att kontakta nedanstående adresser.

Kontaktperson:
Alf Lindberg
Mobnr: 076-10 40 961
Mejl: alf.lindberg@koping.net

analytics.google.com