• Veteran-SM 2021


Köping-Kolsva Orienteringsklubb är arrangör av Veteran-SM  27-29 augusti 2021.
Välkomna!


(2021-04-21) VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE VETERAN-SM 27-29 AUG 2021
I nuläget planerar vi för att genomföra tävlingarna. Det som vi har att ta hänsyn till är den nuvarande situationen för pandemin som innebär vissa begränsningar för genomförandet.

Vi hoppas och tror genom en minskad smittspridning mot sommaren i kombination av vaccineringsprogrammet, att tävlingarna kan genomföras. Men vi kommer förmodligen behöva göra en del förändringar mot vad vi ursprungligen hade tänkt.

Det kan innebära att dusch, resultat på Arenan(liveresultat i mobilen istället), sportförsäljning och marketenteri inte kommer att finnas på plats. Vi tror att Ni som deltagare kan avstå dessa servicefunktioner tillfälligt, bara för att tävlingarna kan genomföras.

Vi avser att publicera en inbjudan i slutet av juni eller början av juli. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Orienteringsförbundets anvisningar för detta arrangemang.

Kontaktperson:
Alf Lindberg
Mobnr: 076-10 40 961
Mejl: alf.lindberg@koping.net

analytics.google.com