Ett bildspel från Västerås SOK:s tävling.
Foto: Lennart Karlèn

loading...

Bildspel från tävlingen i Strängnäs 8 augusti 2017.
Foto: Sten Eriksson.

Stående från vänster: Bo Löwengren, Britt Larsson, Liz Porteus, Mats Eriksson, Inger Lund, Anna-Karin Johansson, Siv Frodin, Björn Ekholm.
Sittande från vänster: Leo Johansson och Lennart Öberg
Foto: Inger Lund

Bana B från Ryssberget i Nyköping 23 maj 2017.

analytics.google.com