• Startsida

Tips och idéer - smått&gott inför 2019!

(2019-02-18) Smått&Gott behöver inte bara betyda godis och fredagsmys.

Nej, jag tänker mer på alla många idéer som börjar strömma in så här års när en ny tävlingssäsong står för dörren.

Eftersom väldigt mycket fokus har legat på miljöfrågor den senaste tiden så har även vi veteraner blivit alltmer medvetna om hur vi i vår verksamhet kan påverka och förbättra för våra barn och barnbarn i framtiden.
Vi började redan i slutet av förra året att ta med en egen kaffemugg för att arrangören skall slippa kostnader för inköp av plastmuggar. Sparar kostnader och även miljön. Detta fortsätter vi naturligtvis med även i år.
Vi har även i anvisningar (PM för arrangörer) angivet om hur vi genom att återvinna våra plastfickor kan spara kostnader och miljön. Här kan man hitta olika lösningar på problemet.
Hallstahammars OK kommer att vid sitt arrangemang i mars be alla deltagare lämna in sin plastficka i samband med anmälan. När deltagaren sedan kommer till start så finns tävlingskartorna redan i plastfickor. Detta är en bra lösning. Det finns säkert fler!

För att inte drunkna i alla veterantävlingar som nu kommer att finnas på Eventor och som kallar sig "Veteran-OL", så finns förslag om att i Södermanland kalla våra tävlingar för "Sörmlandsveteranerna". Allt för att intresserade deltagare lättare kan urskilja våra tävlingar. Det skulle innebära att i Västmanland skulle tävlingarna heta "Västmanlandsveteranerna".
Det är upp till varje enskild arrangör att besluta om detta, men tanken är god.

Allt i miljöandan så är det viktigt att påpeka betydelsen om att samordna våra resor till tävlingarna så mycket det bara går. Även här blir det stor miljöpåverkan om vi tänker på det. Får vi det här åtgärderna att fungera i år på våra arrangemang så har vi tagit ett stort steg framåt i kampen för en bättre miljö. Tack på förhand!

Text: Alf Lindberg

Utbildningsdag i Köping som kan rädda liv!

(2019-02-08) Idag genomförde några av medlemmarna i Köping-Kolsva OK en utbildning i HLR.

Det gäller att förbereda sig på alla möjliga sätt inför kommande tävlingssäong. Ett bra sätt är att utbilda sig i HLR-kunskap, d.v.s. att veta hur man gör när någon får plötsligt hjärtstopp. En sådan utbildning gjorde vi idag i Köping.

Vi fick lära oss att göra hjärtkompritioner, att hantera och förstå hur hjärtstartaren fungerar men även göra s.k "Heimlich". Det innebär att hantera en situation där någon har svalt något och det har fastnat i halsen. Hur gör man då? Bra att kunna.

Det känns bra att fler nu känner sig mer trygga om en sådan situation skulle uppstå. Jag vill ändå uppmana er alla därute att ta med sig en mobiltelefon när ni tävlar. Skulle en akut situation uppstå i skogen så är det mycket enklare och snabbare att få fram en hjärtstartare och ambulanspersonal på plats. Det kan rädda liv.

Text: Alf Lindberg

Mycket att hålla reda för kartansvarige och för tävlande i år!

(2019-02-01) Det händer mycket nu på kartfronten.

Det är inte bara nya kartskalor för vissa klasser i år. Gäller förstås inte veterantävlingar eftersom vi redan har anpassat oss. Så bra att vi var ute i god tid!
Nej, det är den yngre generationen som också har börjat få sämre syn. Därför skall klasserna från DH45 och uppåt även ha 1:7 500 på sina kartor i år. Det kan innebära att dessa klasser måste ha kartstorleken A-3 vid tävlingarna för att banan skall rymmas på kartan.
Dessutom skall alla kartor (som jag tidigare nämnt) vridas så att meridianerna går parallellt med kartkanten. Hur man gör det har Lennart Karlsson en bra beskrivning
på här till höger. Men även SOFT har lagt ut information om hur detta går till HÄR:

Efter att nya kartnormen ISOM 2017 kom ut så har det inför årets tävlingar även skett lite förändringar. Nytt och viktigt att notera är att symbol 411 skog, opasserbar inte får användas längre.(se bilden ovan).
Nytt är också att symbolen för trappa har ändrats. Används vid sprinttävlingar. Alla nyheter om kartsymboler finns att läsa
HÄR:

Jag noterar också att våra kollegor i Stockholm, Lufffarligan numera rekomenderar deltagarna att ta med sig egna plastfickor till tävlingarna för att spara kostnader och miljön.

Text: Alf Lindberg

Nytt år - och många nya förändringar!

(2019-01-29) Ny tävlingssäsong brukar innebära förändringar. Så även inför detta verksamhetsår.

Den stora förändringen är att fr.o.m i år så skall alla tävlingsarrangemang utom klubbaktiviteter/träningar beskattas. Beskattningen bygger på en enkel modell som gäller alla tävlingar, även motionsarrangemang.
Deltagaravgifter upp till 2.500 kr är beskattningsfria. Därutöver är det en avgift på 12% på överskjutande del. 5.000 kr och över så är avgiften på 23%. 
Viktigt att komma ihåg är att tävlingsavgifter upp till 100 kr, inte behöver betalas in till SOFT. Allt detta sköts automatiskt i efter att ni har lagt in tävlingen i Eventor. Det betyder att varje arrangör som har fler än 111 deltagare skall betala en avgift till SOFT.

Att man lägger upp tävlingen i Eventor är också en nyhet för i år. Det har vi som arrangör av veterantävlingar inte gjort tidigare i någon större utsträckning. I Eventor skapas också en tävlingsrapport som varje arrangör efter avslutad tävling skall godkänna.

En annan nyhet för i år är att tävlingskartan skall vridas så att meridianerna ligger parallellt med kartkanten. Hur detta går till har Lennart Karlsson en bra beskrivning på "Arrangörsinfo".

"Sörmlands OL-veteraner" har haft ett styrelsemöte idag (tisdag) där man diskuterat hur PM:et för arrangörer skall se ut. Det bygger på tidigare dokument, men nu med lite förändringar.
Vi har under hösten diskuterat och blivit mer miljömedvetna i dessa tider, även vi orienteringsveteraner. Framför allt är det plasten som är i fokus när det gäller vår miljö. För att arrangören skall slippa köpa in plastmuggar, så ser vi gärna att alla deltagare tar med sig en egen mugg till tävlingen när det vankas kaffe och macka.

En annan förändring inför årets tävlingar är att vi uppmanar alla deltagare att ta med sig en egen plastficka. Då slipper arrangören sitta och packa kartor i plastfickor. Vi spar dessutom på kostnader och miljön. Det finns en beskrivning i årets PM hur detta skall gå till. Viktigt att komma ihåg då, är att tävlingstiden inte startar förän deltagaren har lagt in kartan i plastfickan och är klar för start. Man behöver inte stressa med andra ord.  
Här kan vi alltså göra stora insatser för vår miljö och dessutom spara på kostnader. Jag uppmanar alla att bjuda till att följa våra uppmaningar till en förändring i våra arrangemang så att våra barn och barnbarn också kan få orientera i framtiden.
TACK!

Text: Alf Lindberg

årsmöte-sörmlands ol-veteraner

hälsningar från spanien

Ett gäng veteraner skickar soliga hälsningar från Spanien. Från vänster:
Görel Svedestam, Tommy Öhling, Irene Öhling, Kurt Nilsson, Wivi-Anne Nilsson, Monica Frosberg, Göran Forsberg och Ulf Svedetsam.

uppdatera medlemsregistret

Nytt verksamhetsår innebär att ni som ännu inte betalt medlemsavgiften för "Sörmlands OL-veteraner" och 2019 bör göra det snarast. 
En annan sak som är viktig är att uppdatera sina egna uppgifter i medlemsregistret. Många har numera sagt upp sina fasta telefonabonemang och har endast mobil. Många byter också internet-leverantör vilket betyder en ny mejladress. Gå in i medlemsregistret och kontrollera att dina uppgifter stämmer! Om inte, hör av dig via SMS eller mejl till:
Alf Lindberg, 076-10 40 961 eller
alf.lindberg@koping.net

senaste styrelsemötet

Protokollet från senaste styrelsemötet i Sörmlands OL-veteraner finns nu upplagt. Endast medlemmar kan läsa det.

nytt på kartfronten

Som ni kanske vet så blir det en hel del regeländringar inför tävlingssäsongen 2019. Dessa är inte riktade direkt mot vår veteranverksamhet men påverkar oss ändå i hög grad. Nya kartskalor för bl.a. DH45+ som i år skall ha 1:7 500.
Nytt för i år är också att kartans meridianer skall följa kartkanten, alltså inte vara något vridet som det hitills har varit. En förbättring tycker nog många.
Hur går det till? Jo, på sidan "Arrangörsinfo" finns en beskrivning som Lennart Karlsson i Mariefred har tagit fram. Tack Lennart!

Tidigare artiklar här finns under länken "Aktuellt" och "Nyhetsarkiv"
webbredaktör: alf lindberg
www.veteransidan.com

analytics.google.com